Od niemal dwunastu miesięcy obowiązuje przepis, nakazujący każdemu, kto chce sprzedać lub wynająć swoją nieruchomość, by posiadał aktualne świadectwo energetyczne. Zasada ta stosowana jest do wszystkich domów wybudowanych długo po roku 2009. Ignorowanie wymogu posiadania tego dokumentu może się wiązać z wysokimi karami.

Podczas gdy rok dobiega końca, coraz więcej właścicieli nieruchomości zmaga się z koniecznością uzyskania świadectwa energetycznego, które podsumowuje zużycie energii w budynku na przestrzeni roku. Wydatek na podobny dokument niestety nie należy do najniższych, a w przypadku braku świadectwa kary finansowe mogą być spore.

Cena takiego świadectwa zależna jest głównie od miejsca oraz rozmiarów danej nieruchomości. Wiele czynników może wpłynąć na wyższy koszt, szczególnie w przypadku starszych, nietypowych budynków. Generalnie jednak wyrobienie dokumentu to wydatek wynoszący średnio kilkaset złotych.

Dla uzyskania świadectwa energetycznego konieczne jest wykonanie szczegółowego audytu energetycznego, zwanego operatem energetycznym. Może się do tego zabrać jedynie specjalista z odpowiednimi kwalifikacjami, który oceni realne zużycie energii w obiekcie.

W sytuacji gdy podczas kontroli brakuje świadectwa, możemy być obciążeni sankcją do 5 tys. złotych. Oprócz wymogu posiadania świadectwa energetycznego, przepisy wymagają również regularnych kontroli systemów ogrzewania. Zgodnie z danymi Ministerstwa Rozwoju i Technologii, należy je przeprowadzać w następujących odstępach czasowych:

– co 5 lat dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,

– co 2 lata dla kotłów na paliwo ciekłe lub stałe o mocy cieplnej ponad 100 kW,

– co 4 lata dla kotłów gazowych o mocy cieplnej powyżej 100 kW,

– co 3 lata w przypadku innych źródeł ciepła oraz dostępnych elementów systemu ogrzewania lub połączonego z wentylacją o sumarycznej mocy cieplnej powyżej 70 kW.

Według Ministerstwa Rozwoju i Technologii, dokument energetyczny określa zapotrzebowanie energetyczne, które jest niezbędne do zaspokojenia potrzeb budynku, w tym do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia, a także oświetlenia w budynkach niemieszkalnych. Celem przekazania informacji o efektywności energetycznej nieruchomości potencjalnemu nabywcy służy świadectwo energetyczne, które po wydaniu po 28 kwietnia 2023 roku jest ważne przez dekadę.


Źródło: Benchmark.pl

Kliknij by ocenić post
[Łącznie: 5 Średnia: 4]